OM

SSRK Luleå Sektionen

Välkomen till Svenska Spaniel och Retrieverklubben Luleås hemsida

Svenska Spaniel och Retriever Klubben i Luleå

SSRK är en specialklubb understäld Svenska Kennelklubben, det är den näst största specialklubben

och den största när det gäller Jaktraser. Tillsamans med sina rasklubbar har SSRK över 30.000 medlemmar.

SSRK är indelat i 14 geografiska avdelningarsom följer landets länsgränser. Vissa avdelningar har också

delat i sektioner under avdelningen. SSRK Luleå är en sektion under SSRK Norrbotten´s avdelningen.

Vi finns i Luleå kommun och i klubben finns just nu drygt 150 stycken medlemmar.

Våran verksamhet består främst i att anordna och administrera verksamhet för våra "egna" raser

Retrievers, Spaniel och innehåller en mängd aktiviteter.

Kurser:Valpkurser, vardagslydnadskurser, tävlingslydnad, jaktkurser m.m....

Jaktprov.

Gemensamma träningar av olika slag.

Tematräningar och temakvällar.

Föreläsningar.

Våran verksamhet bygger helt på Ideellt arbetande medlemmar och deras intressen och det styr

innehållet i densamma. Målsättningen är att vi ska erbjuda alla våra medlemmar möjlighet att aktivera sig med sina hundar.

Välkomna ....... 

Kontakta Luleåsektionen styrelsen@ssrklulea.se

SSRK Luleå-sektionens Plusgiro: 482 09 59-7

Kontakt, editering Bernt Eriksson webmaster@ssrklulea.se