Styrelsen

SSRK Luleå Sektionen

Välkomen till Svenska Spaniel och Retrieverklubben Luleås hemsida

Luleåsektionens Styrelse 2020

Ordförande

Bernt Eriksson

070 2118318

ordforande@ssrklulea.se

Vice Ordförande

Erik Forsström


styrelsen@ssrklulea.se

Sekreterare

Karin Samuelsson

070- 688 69 41

sekreterare@ssrklulea.se

Kassör

Inger Westlund

070-569 44 95

kassa@ssrklulea.se

Ledamot

Maria Lindfors

070-5671153

styrelsen@ssrklulea.se

Ledamot

Linda Persson


kurser@ssrklulea.se

Ledamot

Stig Holmfrid

070 1800010

styrelsen@ssrklulea.se

Ledamot

Mia-Fredrika FredrikssonSuppleant

Annika Strömberg


styrelsen@ssrklulea.se

Suppleant

Elin Rahkola

070 5422864

styrelsen@ssrklulea.

Suppleant

Ulrika Öström

070 2460660

styrelsen@ssrklulea.

Utbildningsansvarig

Mia-Fredrika Fredriksson


kurser@ssrklulea.se

Tollarsansvarig

Maria LindforsJaktansvarig retriever

Inger Westlund

070-569 44 95

jakt@ssrklulea.se

Jaktansvarig spaniel

Erik ForsströmViltspårsansvarig
Valberedning

Ida-Maria Larsson

070-2994135

doris@hotmail.com

Valberedning
Kontakta Luleåsektionen styrelsen@ssrklulea.se

SSRK Luleå-sektionens Plusgiro: 482 09 59-7

Kontakt, editering Bernt Eriksson webmaster@ssrklulea.se