Aktvitetsområden

Aktivitetsansvariga jobbar bl.a. med att anordna

officiella och inofficiella prov, kurser,

föreläsningar, gemensamma träningar m.m.


Kontaktperson för Utbildning

Mia Fredrika Fredriksson

tel.070 5876426

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Kursverksamheten

- Instruktörerna

- Instruktörsutbildningen

- Föreläsningar


Kontaktperson för Jakt retriever

Inger Westlund

tel. 070 5694495

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Vårt årliga (retriever-) jaktprov

- Gemensamma träningstillfällen

- Viltspår

- Klubbmästerskap

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Kontaktperson för Jakt spaniel

Erik Forsström

tel. 070 1030652

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Gemensamma träningstillfällen

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Kontaktperson för Tolling

Kommittéansvarig: Maria Lindfors

tel. 070 5671153

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Gemensamma träningstillfällen

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra