Aktvitetsområden

Aktivitetsansvariga jobbar bl.a. med att anordna

officiella och inofficiella prov, kurser,

föreläsningar, gemensamma träningar m.m.


Kontaktperson för Utbildning

Mia Fredrika Fredriksson Epost tel.070 5876426

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Kursverksamheten

- Instruktörerna

- Föreläsningar


Kontaktperson för Jakt- retriever

Inger Westlund Epost tel. 070 5694495

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Vårt årliga (retriever-) jaktprov

- Gemensamma träningstillfällen

- Viltspår

- Klubbmästerskap

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Kontaktperson för Jakt- spaniel

Erik Forsström Epost tel. 070 1030652

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Gemensamma träningstillfällen

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Kontaktperson för Tolling

Maria Lindfors Epost tel. 070 5671153

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Gemensamma träningstillfällen

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra