Kommiter

Kommittéerna jobbar bl.a. med att anordna

officiella och inofficiella prov, utställningar,

föreläsningar, kurser,

gemensamma träningar m.m.


Utbildningskommittén

Kommittéansvarig: Mia Fredrika Fredriksson

tel.070 5876426

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Kursverksamheten

- Instruktörerna

- Instruktörsutbildningen

- Föreläsningar


Jaktkommitté retriever

Kommittéansvarig: Inger Westlund

tel. 070 5694495

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Vårt årliga (retriever-) jaktprov

- Gemensamma träningstillfällen

- Viltspår

- Klubbmästerskap

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Jaktkommitté spaniel

Kommittéansvarig: Erik Forsström

tel. 070 1030652

Mail

Har ansvaret för att planera och genomföra:

- Gemensamma träningstillfällen

- Övrigt som har med den "jaktliga" delen att göra


Utställningskommittén

Kommittéansvarig: Vakant