Jakt Spaniel

Jaktträning spaniel


Denna verksamhet siktar mot praktisk jakt under spaniel och/eller möjlighet att starta på spanieljaktprov. En del av oss kanske når ända fram medan vi andra får en rolig och nyttig träning för hund och husse/matte.


ALLA spanielägare är välkomna till vår verksamhet som i slutändan blir vad vi tillsammans gör den till. Vi hjälps åt med planering och träning.


Vi hoppas och siktar på att bland annat kunna erbjuda

  • Gemensamma träningar
  • Temakvällar (ex titta på spanielfilmer, mm)
  • Tematräningar
  • Kursverksamhet (apportering, fältarbete, mm)
  • Träningsinternat/externat ?
  • Föreläsning om spanieljakt/jaktprov ?
  • Möjlighet att prova hund på vilt (fågel)