Styrelsen

Luleåsektionens Styrelse 2024

Ordförande

Erik Forsström

ordforande@ssrklulea.se

Vice Ordförande

Stig Holmfrid

070-180 00 10

styrelsen@ssrklulea.se

Sekreterare

Karin Samuelsson

070- 688 69 41

sekreterare@ssrklulea.se

Kassör

Inger Westlund

070-569 44 95

kassa@ssrklulea.se

Ledamot

Maria Lindfors

styrelsen@ssrklulea.se

Ledamot

Linda Persson

Ledamot

Ulrica Öström

styrelsen@ssrklulea.se

Ledamot

Mia-Fredrika Fredriksson

070 5876426

kurser@ssrklulea.se

Suppleant

Annika Strömberg

styrelsen@ssrklulea.se

Suppleant

Carolin Jacobsson

styrelsen@ssrklulea.se

Utbildningsansvarig

Mia-Fredrika Fredriksson

kurser@ssrklulea.se

Tollarsansvarig

Maria Lindfors

Jaktansvarig retriever

Inger Westlund

jakt@ssrklulea.se

Jaktansvarig spaniel

Erik Forsström

Viltspårsansvarig

Ida-Maria Hultqvist (adjungerad)

Valberedning SK

Ida-Maria Hultqvist

070-2994135

doris@hotmail.com

Kontakt: styrelsen@ssrklulea.se


Plusgiro: 482 09 59-7  SSRK Luleåsektionens


Kontakt hemsidan: webmaster@ssrklulea.se

Svenska Spaniel och Retriever Klubben - SSRK

SSRK är en specialklubb understäld Svenska Kennelklubben, det är den näst största specialklubben

och den största när det gäller Jaktraser. Tillsamans med sina rasklubbar har SSRK över 30.000 medlemmar.

SSRK är indelat i 14 geografiska avdelningarsom följer landets länsgränser. Vissa avdelningar är delade i sektioner under avdelningen.


SSRK Luleå är en sektion under SSRK Norrbottens-avdelningen.

Vi finns i Luleå kommun och i klubben finns just nu drygt 150 stycken medlemmar.

Våran verksamhet består främst i att anordna och administrera verksamhet för våra "egna" raser Retrievers, Spaniel och innehåller en mängd aktiviteter som

  • Kurser: valpkurser, viltspår och jaktkurser.
  • Jaktprov.
  • Gemensamma träningar av olika slag.
  • Tematräningar och temakvällar.
  • Föreläsningar.


Våran verksamhet bygger helt på ideellt arbetande medlemmar och deras intressen och det styr

innehållet i densamma. Målsättningen är att vi ska erbjuda alla våra medlemmar möjlighet att aktivera sig med sina hundar.


Välkomna till oss!